Hoe kijkt SaluS naar Arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid kan komen door louter medische klachten. Echter, arbeidsongeschiktheid kan ook ontstaan door factoren die doorgaans niet primair als ‘ziekte’ worden beschouwd maar die een forse negatieve invloed kunnen hebben op het niveau waarop men in werk en in privé kan functioneren.

Het biopsychosociale werkmodel van SaluS heeft een bredere kijk op het onvermogen dat is ontstaan. Wij hebben oog voor de medische aspecten van arbeidsongeschiktheid en blijvende beperkingen, maar daarnaast kijken we tevens naar andere factoren die bij jou een verminderd functioneren en een disbalans veroorzaken, waardoor je niet meer volledig in je sterkte kan functioneren. Hierbij onderzoeken we samen met jou of en hoe deze factoren het beste te reduceren zijn. Wij geven je inzicht in welke mate jij je persoonlijke situatie kunt verbeteren en op welke wijze je hier met onze ondersteuning aan kunt werken.

Moet ik weer gaan werken?

Iemand valt uit omdat er een onbalans is ontstaan tussen verwachtingen en capaciteiten. Door nieuwe perspectieven te krijgen over de invloed op je dagelijks leven kun je mogelijk ook weer met een positieve blik naar werk kijken. Hoe je dit invult, is volledig aan jou.

Ons primaire doel is dat jij weer in balans komt en zicht krijgt op welke perspectieven er voor jou nog zijn. Deze perspectieven stellen we samen vast op basis van jouw ambities, capaciteiten, zaken waar je energie van krijgt en wensen met betrekking tot werk en privé. Zijn jouw ambities niet duidelijk, dan zoeken we samen uit wat die ambities zijn. Door nieuwe perspectieven te krijgen over de invloed op je dagelijks leven kun je mogelijk ook weer met een positieve blik naar werk kijken. Echter, het is volledig aan jou hoe je dit invult.

Heeft SaluS informatie nodig van mijn behandelaars?

Nee, de realiteit is dat je niet meer functioneert op het niveau van wat je gewend was. Wij kijken naar jou en we gaan samen achterhalen wat de oorzaken van je klachten zijn. Onze arts beoordeelt aan de hand van onze analyse of er medische bezwaren zijn om deel te nemen aan ons programma. Als die er niet zijn, gaan wij er van uit dat jij zelf voldoende in staat bent om aan te geven wat binnen jouw mogelijkheden ligt en wat niet. Dit nemen wij als uitgangspunt, zodat we jou niet kunnen overbelasten. Mocht het dan toch nodig zijn om medische informatie op te vragen, dan zal de arts dit eerst met jou bespreken.

Wat houdt Value-based Healthcare in?

Dit betekent dat jouw invalshoek op onze begeleidingen en de resultaten hiervan sturend zijn bij alles wat we doen. We praten niet over jou maar met jou.

Dit betekent dat iedere interventie die ingezet wordt een bewezen waarde moet hebben voor de persoon die deze interventie krijgt. Indien deze waarde er niet is, dient deze interventie niet aan de persoon aangeboden te worden.

Dus ook een beslissing om iets niet aan te bieden is te beschouwen als Value-based Health Care, indien hiermee voorkomen wordt dat de persoon onnodig belast wordt met een behandeling of begeleiding die geen toegevoegde waarde heeft.

Wat gaat SaluS voor mij doen?

Ons doel is dat jij weer in balans komt, zonder een oordeel te vormen over jouw keuzes. We nemen je bij de hand en samen pakken we de oorzaken van jouw problemen aan en zoeken we naar een invulling van jouw ambities.

Wat is een Biopsychosociaal uitvoeringsmodel?

Dit model kijkt naar de verbinding tussen fysieke, persoonlijke en sociale factoren. Deze analyse omvat onderwerpen variërend van persoonlijke ontwikkeling, karakter, fysieke en mentale gezondheid, belemmerende en stimulerende factoren in de leefomgeving, weerbaarheid en probleemoplossend vermogen.

Wat als ik alleen lichamelijke klachten heb?

Dan zullen wij bekijken wat jouw blijvende beperkingen zijn en waar nog verbetering is te behalen. Langdurig niet optimaal kunnen functioneren en verlies van werk en sociale positie doen iets met de veerkracht van een mens en het vermogen om nog positieve perspectieven te zien. We kunnen samen met jou kijken wat jouw resterende mogelijkheden zijn om de verloren balans en toekomstperspectief waar mogelijk te verbeteren.

Hoe weet ik of het SaluS traject mij helpt gedurende het proces?

Onze aanpak begint met de diepgaande analyse naar de fysieke, persoonlijke en sociale omstandigheden die jouw draagkracht negatief beïnvloeden. Daarna bespreken we met jou de conclusies van deze analyse. Dit soort terugkoppelingen zullen wij voortdurend toepassen zodat jij controle hebt over onze processen en hoe deze jou helpen.

Wat als ik niet tevreden ben met een conclusie of begeleidingsstap?

Bij iedere conclusie die we trekken en iedere begeleidingsstap die we voorstellen, wordt eerst met jou afgestemd of wij een juist beeld van je hebben en of je je kunt vinden in onze ideeën over jouw begeleiding. Als jij blij bent, zijn wij het ook, en als je niet tevreden bent met onderdelen van onze begeleiding, dan bekijken we samen hoe we weer op één lijn komen.

Kunnen mijn vragenlijsten met de verzekeraar gedeeld worden?

Nee, de verzekeraar krijgt geen privacygevoelige informatie van SaluS.

Hoe vaak heb ik afspraken en moet ik daarvoor naar SaluS in Breda komen?

Wij vinden het belangrijk dat er een persoonlijk contact is, en we stellen het zeer op prijs dat de eerste twee momenten op ons kantoor in Breda plaatsvinden zodat jij de twee personen die jou gedurende het gehele traject volgen persoonlijk kan ontmoeten. Echter, wij stellen geen harde eisen met betrekking tot de vorm van dat contact. Dat is geheel jouw keuze en wij passen ons aan bij jouw voorkeuren. Wij kunnen de afspraken fysiek of online via Teams-videobellen uitvoeren.

Hoeveel tijd gaat het SaluS traject mij kosten?

Onze trajectbegeleiding is redelijk intensief, maar maakt opzettelijk gebruik van pauzes tussen verschillende onderdelen zodat we jou niet overrompelen. Ons analyseproces duurt gemiddeld een ruime maand en het begeleidingstraject dat daarna volgt zal, afhankelijk van de conclusies van de analyse, één of meerdere maanden duren. Wij proberen zo respectvol mogelijk met jouw tijd om te gaan. Afhankelijk van de inhoud kunnen de verschillende gesprekken tussen 15 en 60 minuten duren. Soms kan je huiswerkopdrachten krijgen waar je op zelfgekozen tijdstippen aan kan werken.

Wat als ik niet wil meedoen aan jullie analyseproces?

Als je vanwege teleurstellende ervaringen twijfels hebt over het nut van weer een traject, dan begrijpen wij dit. De vraag die we je willen stellen is wat is er te verliezen door deel te nemen en het een kans te geven? Ons analyseproces geeft je meer inzicht in jezelf en jouw potentiële mogelijkheden. Heb jij hierover andere inzichten, dan bespreken we die en stellen zo nodig de analyse bij. Zijn de verschillen van inzicht onoverbrugbaar en vind je het voorgestelde plan van aanpak te ambitieus, dan zullen wij deze niet uitvoeren en stoppen we met het traject.

Hoe zit het met mijn uitkering?

Het volgen van een traject bij SaluS staat los van jouw uitkering. Het enige dat wij willen bewerkstelligen is dat je inzicht krijgt in problematiek, uitzicht krijgt in je mogelijkheden en daarna weer positief gemotiveerd richting werk kan kijken.

Kan ik dit combineren met mijn andere behandeling?

Als jij dat wilt is dat zeker mogelijk. In het algemeen zijn behandelingen gefocust op één of meerdere klachten. Omdat onze processen niet naar de klachten kijken, maar de oorzaken hiervan, is het te verwachten dat jouw andere behandeling juist een voordeel heeft van het traject dat je met SaluS doorloopt.

Wanneer is jullie begeleiding niet geschikt voor mij?

Wij steunen enkel begeleidingen binnen het Value-Based Healthcare concept en dat betekent dat wij alleen begeleidingsmodules selecteren op basis van jouw behoeften en situatie. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom onze modules niet geschikt zijn voor jou, zoals huidige medische behandelingen die eerst afgerond moeten worden of als je niet voldoende inzet kunt opbrengen.

Wat wordt er van mij gevraagd?

Als je gaat deelnemen aan ons traject dan wordt er een actieve inbreng verwacht. Die bestaat uit deelname aan het analyseproces en daarna het volgen van een begeleidingstraject, om jouw re-integratiemogelijkheden te onderzoeken en deze vervolgens te vergroten. Dit gebeurt gedeeltelijk op locatie in Breda en gedeeltelijk via de telefoon/MS-Teams.

Zijn er kosten voor mij aan verbonden?

Nee, jouw verzekeraar betaalt de kosten voor het traject bij SaluS.

Hoe zit het met mijn privacy?

Niemand krijgt de beschikking over gegevens van jouw medische en persoonlijke situatie.  Wel krijgt jouw verzekeraar een verkort advies, waarbij er geen privacygevoelige (of medische) gegevens worden gedeeld.

Hoe kom ik bij SaluS?

SaluS is gevestigd aan de rand van het centrum van Breda (Marksingel). 

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en er stopt een busdienst (komende vanaf NS Station Breda) op 190 meter loopafstand.

 

Wat houdt het multidisciplinair begeleidingsteam in?

Het multidisciplinair begeleidingsteam bestaat uit professionals uit verschillende vakgebieden die samenwerken om uitgebreide zorg en of hulp te bieden. Dit team bestaat uit artsen, therapeuten, gedragscoaches, maatschappelijk werkers en andere specialisten. Het doel is om een holistische benadering te bieden en de beste begeleiding te waarborgen.

Wat gebeurt er als ik een terugval heb?

Dat kan altijd gebeuren, en dan helpen we jou daarmee. Gedurende de gehele begeleiding meten we herhaaldelijk hoe het met jouw vooruitgang gaat. Stagneert die of gaat het achteruit, dan zien wij dit direct en stellen wij de begeleiding bij nadat we eerst met jou hebben besproken waarom het niet beter met je gaat. Ook na jouw re-integratie in de werkomgeving houden we contact met je, zodat we samen de kans op terugval kunnen minimaliseren.

Kan ik na het traject nog bij jullie / mijn coaches terecht?

Dat is afhankelijk in hoeverre uw verzekeraar hiertoe de ruimte geeft. Wij zullen ook na het afsluiten van onze begeleiding en gedurende het re-integratieproces nog regelmatig contact met jou opnemen om van je te horen hoe het je vergaat. Hierbij zullen wij je tevens vragen een korte check-vragenlijst in te vullen die je eerder ook al eens hebt ingevuld. Hiermee kunnen we namelijk objectief vergelijken hoeveel vorderingen je nog maakt, nadat je met re-integratie bent gestart of dat je op sommige punten extra ondersteuning nodig hebt.

Mag ik iemand meenemen naar de afspraak?

Als je naar ons kantoor komt mag je altijd iemand meenemen als je dat wilt. De analyse waarmee wij beginnen is echter een erg persoonlijk proces en dat behoor je alleen te doen. Na de analyse, wanneer het begeleidingstraject is begonnen kan het voor jou fijn of zelfs nuttig zijn dat je jouw partner betrekt in het proces, omdat langdurige arbeidsongeschiktheid doorgaans ook invloed heeft op mensen in jouw directe leefomgeving.

phone